۱۳۹۲ فروردین ۳, شنبه

اعمال غیر انسانی و قرون وسطایی جلادان ولایت فقیه علیه زندانیان سیاسی

ادامه یافتن اعمال غیر انسانی و قرون وسطایی زندانبان ولی فقیه در ایام عید نوروز علیه زندانیان سیاسی بلوچ
بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران» انتقال زندانی سیاسی هموطن بلوچ جیهند ریگی به سلولهای انفرادی قرنطینه زندان مرکزی زاهدان.
روز پنجشنبه ۲۵ اسفند ماه زندانی سیاسی جیهند ریگی به بهانه اعتراض به پوشیدن لباسهای زندان که آلوده به بیماریهای پوستی، مملو از شپش ، کثیف و مندرس است، بدستور مدیر داخلی زندان فردی به نام حاج عباس کی خواه از شکنجه گران زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی بند قرنطینه منتقل گردید.
زندانبانان ولی فقیه برای بیش از ۳۰۰۰ هزار زندانی زندان مرکزی زاهدان فقط ۵۰ دست لباس زندانی تهیه کرده اند و زمانی که بخواهند زندانیان سیاسی را تحقیر کنند آنها را وادار به پوشیدن آن لباسهای کثیف مندرس و مملو از شپش و آلوده به بیماریهای پوستی می کنند.
زندانی سیاسی محکوم به اعدام جیهند ریگی از پوشیدن این لباسها خوداری می کند و این مسئله بهانه ای می شود تا شکنجه گر نامبرده دستور انتقال این زندانی سیاسی به سلولهای انفرادی را دهد.خسروی رئیس زندان و غلامی رئیس اطلاعات زندان زاهدان دستور می دهند که این زندانی سیاسی محکوم به اعدام را با دستبند و پابند در سلولهای انفرادی نگه دارند.
زندانی سیاسی جیهند ریگی متولد ۱۳۶۷ می باشد و ۲ سال پیش با یورش مأمورین وزارت اطلاعات دستگیر شدو پس از شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی علیه وی پرونده سازی نمودند و در شعبه ۱ دادگاه انقلاب ولی فقیه توسط فردی به نام مه گلی رئیس این شعبه به اعدام و ۱۰ سال زندان محکوم گردید.
در حال حاضر ۲ زندانی سیاسی به نام های جیهند ریگی و زندانی سیاسی حبیب الله ریگی شورکی که در شرایط حاد جسمی می باشد و در اعتراض به انتقالش به سلولهای انفرادی در اعتصاب غذا بسر می برد در سلولها انفرادی بند قرنطینه می باشد
اعمال و رفتار وحشیانه و ضد انسانی مأمورین مجری دستورات ولی فقیه آخوند علی خامنه ای حتی در ایام عید نوروز هم ادامه دارد و با این رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی تلاش مأیوسانه ای می کنند تا مانع رسیدن بهار آزادی مردم ایران گردند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی و تحت شکنجه قرار دادن آنها در ایام عید نوروز را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع بین المللی قضایی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۰۳ فروردین ۹۲ برابر با ۲۳ مارس ۲۰۱۳
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر