۱۳۹۱ اسفند ۳۰, چهارشنبه

گزارشی آماری از کشته و زخمی شدن کارگران کولبر زحمتکش در کردستان ایران


"مرکز تحقیقات اجتماعی رۆژهەڵات" با تکیه بر آمار گردآوری شده توسط وب‌سایت کوردستان میدیا، گزارشی تحلیلی در رابطه با کشته و زخمی شدن کولبران را منتشر نمود.

این تحلیل آماری مختص ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند وبه عبارتی چهار ماه آخر سال ١٣٩١ می‌باشد و در این میان اسامی از کولبران قرار گرفته‌اند که در خارج از مرزهای کردستان به قتل رسیه یا هدف گلوله قرار گرفته‌اند و این آمارها صرفا و با توجه به تعداد قربانیان بررسی شده است.
نمودار (١)
شمار کشته و زخمی شدن کولبران را نشان می‌دهد

 جدول (٢)

کشته و زخمی به تفکیک ماه‌ها را نشان می‌دهد

در جدول بالا شمار کشته و زخمی‌ها در ماه آذر ٨ نفر کە معادل ٢٥% و کشته و زخمی دی‌ماه و بهمن‌ماه هرکدام ٩ نفر بوده که معادل درصدی هرماه ٢٨.١% می‌باشد و ماه اسفد ١٨.٨% از کشته و زخمی‌های ٤ ماه اخیر با به خود اختصاص داده است کە ٤ نفر هستند.
نمودار (٢)
کشته و زخمی به تفکیک ماه‌ها را نشان می‌دهد


جدول (٣)

سن قربانیان (کشته و زخمی)ها را به تفکیک سن نشان می‌دهد با توجه به جدول بالا مشخص است کە شمار قربانیانی که سن آن‌ها (١٦، ١٧، ١٨، ٢٢، ٢٦، ٣٤، ٣٥، ٤٨ و ٥٠) است هرکدام یک نفر است کە معادل درصدی آن ٣.١ درصد می‌باشد و کولبران قربانی کە سن آن‌ها ١٩ سال است ٢ نفر بوده که در کل ٦.٢ درصد از جمع کل را به خود اختصاص داده است و کولبرانی کە مشخصات آن‌ها معلوم نشده است ٢١ نفر است کە معادل ٦٥.٦% از کل قربانیان می‌باشد.
جدول (٤)
تعداد افراد کشته و زخمی‌شده را بر اساس شهرها نشان می‌دهد
  در جدول بالا مشخص است کە شمار کولبران کشته و زخمی در آذر ماه ٨ نفر است کە ٧ نفر آن‌ها (٨٧.٥%) کشته و یک نفر ( ١٢.٥% ) نیز زخمی شده‌اند، شمار کشته و زخمی دی‌ماه ٩ نفر بوده کە یک نفر (١١.١%) کشته و ٨ نفر نیز زخمی شده‌اند، قربانیان بهمن‌ماه ٩ نفر هستند که ٦ نفر (٦٦.٧%) کشته و ٣ نفر (٣٣.٣%) زخمی شده‌اند و کشته و زخمی‌های آخرین ماه سال، ٦ نفر می‌باشد کە ٣ نفر زخمی و ٣ نفر کشته شده‌اند.
جدول (٧)
کشته و زخمی‌های شهرهای کردستان را نشان می‌دهد


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر