۱۳۹۲ فروردین ۷, چهارشنبه

حبس کبودوند خود سرانه است


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۷ فروردين ۱٣۹۲ -  ۲۷ مارس ۲۰۱٣
خبر گزاری دیدبان حقوق بشر کردستان: گروه تحقیق حبس های خود سرانه سازمان ملل ،در رای خود حبس آقای کبودوند را خود سرانه اعلام نموده و خواستار آزادی ایشان شده است ،این رای در گزارش سالانه این گروه به شورای حقوق بشر سازمان ملل منعکس شده است.
بر اساس قانون کاری گروه تحقیق حبس های خود سرانه ،این گروه تصمیمش را در مورد آقای کبودند که در شصت و پنجمین جلسه آن در تاریخ ۱۴ تا ۲٣ نوامبر ۲۰۱۲ با وجود شرکت نکردن دولت ایران در جلسه برگزار شد اعلام کرد. 

بر اساس این رای محروم کردن آقای کبودند از آزاد اندیشی ،غیرقانونی است و بر خلاف بند های ۲۱،۱۹،۱٨،۱۱،۱۰،۹ کنوانسیون جهانی حقوق بشر و همچنین بند۱۹،۱۴،۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و در بخشهای ۱ ، ۲ و٣ کاری گروه تحقیق حبس های خود سرانه سازمان ملل قرار گرفته است.
این گروه بر اساس تصمیم فوق از دولت ایران درخواست میکند که آقای کبودوندتحت درمان پزشکی قرار گیرد . همچنین این گروه بر این باور است که دولت ایران باید آقای کبودوند را آزاد و بر اساس بند ۵ ماده ۹ میثااق بین المللی حوق مدنی وسیاسی به آقای کبودوند حق تقاضای غرامت بدهد.

گروه تحقیق حبس های خود سرانه سازمان ملل از دولت ایران خواسته است که پاسخ به درخواستهای این گروه را جدی بگیرد.

چهارشنبه ۷ فروردین ۱٣۹۲


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر