۱۳۹۲ فروردین ۱۲, دوشنبه

دژخيمان رژيم آخوندی مانع مرخصی و مداوای زندانی سياسی زينب جلاليان شدند

بنا بر گزارشات رسيده، دژخيمان رژيم آخوندی مانع مرخصی و مداوای زندانی سياسی زينب جلاليان در زندان ديزل آباد کرمانشاه شدند. وی از ناراحتی چشم رنج می برد و بايستی در خارج از زندان تحت مداوا و جراحی چشم قرار بگيرد. دژخيمان که اين زندانی سياسی را از زندان کردستان به زندان کرمانشاه تبعيد کرده اند، درخواست وثيقه 200 ميليون تومانی برای اين مرخصی کرده اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر